ΠΟΛΙΤΙΚΗ

b_550_0_16777215_00_images_news_1_syrizaneiliaslogo.jpgΕρώτηση κατατέθηκε από πέντε (5) βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων των Δήμων σε σχέση με τα σχολικά κτήρια. Η Ερώτηση απευθύνεται στους Υπουργούς Παιδείας και Εσωτερικών και είχε προκύψει από τη συνεργασία των βουλευτών Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Μπαξεβανάκη και Έφης Γεωργοπούλου – Σαλτάρη πριν ακόμα ο πρώτος αναλάβει καθήκοντα Υφυπουργού Παιδείας.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρονται στις περιπτώσεις όπου Δήμοι της χώρας δεν ανταποκρίνονται με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον στις αρμοδιότητες για τα σχολικά κτήρια που ανέλαβαν με τον «Καλλικράτη», όπως είναι η ανέγερση σχολικών κτηρίων, η μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων, η στέγαση και συστέγαση αυτών, η διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, ο καθορισμός κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους κλπ.

Σε πολλές περιπτώσεις οι αρμοδιότητες των Δήμων ασκούνται καταχρηστικά από αυτούς, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των σχολείων και των μαθητών, αλλά και οι εισηγήσεις των φορέων της εκπαιδευτικής κοινότητας και των οργάνων διοίκησης της εκπαίδευσης. Οι βουλευτές αναφέρουν χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων στην Ηλεία αλλά και σε ορισμένες άλλες περιοχές της χώρας.

Τονίζουν ότι πολλοί Δήμοι προτάσσουν τον τοπικισμό και το μικροπολιτικό όφελος, υποκύπτουν σε πιέσεις τοπικών παραγόντων, άσχετων συνήθως με τα εκπαιδευτικά ζητήματα και δεν προτάσσουν την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και το δημόσιο συμφέρον ή αδιαφορούν γενικώς και αφήνουν τα προβλήματα να διαιωνίζονται. Συμπεριφορές που είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνες για την κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί η χώρα.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ρωτούν τους αρμόδιους Υπουργούς αν προτίθενται να προβούν σε ελέγχους τήρησης των υποχρεώσεων εκ μέρους των Δήμων, όσον φορά αρμοδιότητες σχετικές με τη στέγαση των σχολείων και να λάβουν μέτρα συμμόρφωσης για όσους Δήμους δεν ενεργούν με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον ή αγνοούν τις θέσεις των εκπαιδευτικών αρχών. Επίσης, ρωτούν αν προτίθενται να απαγορεύσουν την αλλαγή χρήσης ενός σχολικού χώρου όταν η σχολική μονάδα ή μια άλλη όμορη τον χρειάζεται. Τέλος, αν σκοπεύουν οι Υπουργοί, στα πλαίσια της αναθεώρησης του «Καλλικράτη», να εισηγηθούν να αφαιρεθούν από τους Δήμους αυτές οι αρμοδιότητες για τα σχολικά κτήρια, στις οποίες αποδείχθηκαν σε μεγάλο βαθμό ανεπαρκείς να ανταποκριθούν, και να τις αποδώσουν στις αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ & ΚΟΜΜΑΤΑ