ΠΟΛΙΤΙΚΗ

aristerastinilida(1)Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας έγινε δεκτή η δωρεά της αποκομιδής των απορριμμάτων με δύο απορριμματοφόρα και προσωπικό για περιορισμένο χρόνο, από ιδιώτη εργολάβο. Το γεγονός αυτό δημιουργεί από μόνο του τα εξής ερωτήματα που οφείλει ο κ. Δήμαρχος Ήλιδας να απαντήσει.

  1. Η ανάληψη από ιδιώτη εργολάβο μιας καθαρά δημοτικής λειτουργίας, όπως είναι η αποκομιδή των απορριμμάτων είναι προπομπός ιδιωτικοποίησης της αποκομιδής των απορριμμάτων, όπως έγινε και με τη διαχείρισή τους;

  2. Αν όχι, τι μέτρα λαμβάνει η δημοτική αρχή ώστε η υπηρεσία της αποκομιδής των απορριμμάτων να παραμείνει δημοτική στο σύνολό της και να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα της υπηρεσίας καθαριότητας, που έχουν να κάνουν με την κατάσταση των οχημάτων της καθαριότητας και το προσωπικό;

 

Θεωρούμε ότι η Δημοτική αρχή οφείλει απάντηση στους πολίτες.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ & ΚΟΜΜΑΤΑ