ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

mourmourasgiannιsO Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος καθηγητής Γιάννης Μουρμούρας ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Προέδρου του Επιμελητηρίου Hλείας κου Κωνσταντίνου Νικολούτσου να πραγματοποιήσει ομιλία με θέμα τις τρέχουσες εξελίξεις και προοπτικές της εθνικής οικονομίας, αναλύοντας το τρέχον δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, με το οποίο καλούνται να αναμετρηθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις, εν μέσω της έλλειψης ρευστότητας, των κεφαλαιακών ελέγχων των υπέρογκων φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων, και της μείωσης της κατανάλωσης.

Ο Υποδιοικητής τόνισε ότι είναι επιτακτικά αναγκαίο να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς η Ελλάδα έχει το υψηλότερο μετά την Κύπρο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ευρώπη, το οποίο στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2016 ανερχόταν στο 45,1% του συνόλου των δανείων ή σε 108,7 δισεκ. ευρώ.

Θεωρεί ότι αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και την ελληνική οικονομία, γιατί αφενός μειώνει την κερδοφορία των τραπεζών και έτσι περιορίζει την προσφορά πιστώσεων, πλήττοντας κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εξαρτώνται από τις τράπεζες για χρηματοδότηση, ενώ καθυστερεί την αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων περιορίζοντας τη δυνατότητα των βιώσιμων επιχειρήσεων να χρηματοδοτήσουν νέα επενδυτικά προγράμματα.

Παράλληλα, είναι αναγκαίες οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων και η επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων, προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Επιπρόσθετα, η συμμετοχή των ελληνικών κρατικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ θα συμβάλλει στην καλυτέρευση του κλίματος εμπιστοσύνης ενθαρρύνοντας την επιστροφή των καταθέσεων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, η οποία θα επιτρέψει τη χαλάρωση και την άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, με τελικό στόχο την ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναμικού της ελληνικής οικονομίας.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΧΡΗΜΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ