ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

nikoloutsoskostasΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΩΣΤΑ ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΔΚΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩ. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ

Επιστολή για την άμεση επιστροφή του ΦΠΑ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις έστειλε προς τον Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Ιωάννη Μουρμούρα, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας Κώστας Νικολούτσος.

Πρόκειται ουσιαστικά για τη συνέχεια της συζήτησης που είχαν οι δύο άνδρες κατά την παρουσία του πρώτου σε εκδήλωση του ΕΒΕ προσφάτως στον Πύργο.

Είχε επισημανθεί και τότε ότι η καθυστέρηση επιστροφής του ΦΠΑ που δημιουργεί πολλά προβλήματα στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις και πλήττει σοβαρά την τοπική μας οικονομία.

Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΙΣΧΥΡΟ ΠΛΗΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναλυτικά η επιστολη στον υποδ/κτή της ΤτΕ έχει ως εξής:

«Κύριε Υποδιοικητά,

Σε συνέχεια της πρόσφατης συνάντησής μας κατά τη διάρκεια σχετικής εκδήλωσης που διοργάνωσε το Επιμελητήριο μας, θα θέλαμε να θέσουμε εκ νέου το αίτημα για άμεση επιστροφή του ΦΠΑ κατά προτεραιότητα στις εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Η καθυστέρηση επιστροφής του ΦΠΑ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις, στερεί από τις επιχειρήσεις και κατά συνέπεια από την οικονομία ρευστότητα και οδηγεί σε μεγαλύτερη ύφεση την ελληνική οικονομία.

Η επιστροφή ΦΠΑ είναι στην πραγματικότητα επιστροφή στις εξαγωγικές επιχειρήσεις των δικών τους χρημάτων. Τα χρήματα αυτά είναι αναγκαία για αγορές πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας και για νέες επενδύσεις, προκειμένου οι εξαγωγικές επιχειρήσεις να συνεχίζουν να παράγουν, να είναι ανταγωνιστικές και να φέρνουν συνάλλαγμα στη χώρα.

Με δεδομένο ότι οι ΔΟΥ δεν έχουν επαρκές προσωπικό για τον έλεγχο των αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ, προτείνουμε η επιστροφή ΦΠΑ να γίνεται, σύμφωνα με τις υπάρχουσες διατάξεις, το πολύ σε ένα διάστημα μέχρι 2 μηνών, όταν απαιτείται προσωρινός έλεγχος, και στην περίπτωση που χρειάζεται τακτικός έλεγχος, όπου η διαδικασία παίρνει τουλάχιστον 5 μήνες, να καταβάλλεται το ποσό του ΦΠΑ πάλι μέσα σε 2 μήνες με υπεύθυνη δήλωση του εξαγωγέα.

Σε περίπτωση που ο τακτικός έλεγχος, όταν διενεργηθεί, παρουσιάσει αποκλίσεις από τη δήλωση επιστροφής που έχει υποβληθεί, τότε η εξαγωγική επιχείρηση θα είναι υποχρεωμένη με βάση την υπεύθνη δήλωση του εξαγωγέα να επιστρέψει την τυχόν διαφορά.

Με βάση αυτή την απλή διαδικασία:

1. Θα επιταχυνθεί η επιστροφή ΦΠΑ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις με τεράστια οφέλη τόσο για την τοπική όσο και την εθνική οικονομία.

2. Θα επικρατήσει ίση μεταχείριση στο θέμα του ΦΠΑ μεταξύ των επιχειρήσεων που πωλούν στην Ελληνική αγορά και των εξαγωγικών επιχειρήσων.

Η σημερινή κατάσταση, αποτελεί άνιση μεταχείριση σε βάρος των εξαγωγικών επιχειρήσεων, καθώς:

Oι μεν επιχειρήσεις που πωλούν στην Ελληνική αγορά εισπράττουν, (μέσω του συμψηφισμού με τον ΦΠΑ εκροών), τον ΦΠΑ των εισροών τους εντός του επόμενου μήνα και χωρίς κανένα έλεγχο.

Οι δε επιχειρήσεις που πωλούν στο εξωτερικό μέσα από τις χρονοβόρες διαδικασίες ελέγχων καθυστερούν επί χρόνια να εισπράξουν τον ΦΠΑ των εισροών τους…»

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΧΡΗΜΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ