ΤΟΠΙΚΑ

dilidassymboylioproedreio2015Συνεδριάζει τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου υπό την προεδρία του προέδρου του Ανδρέα Νικολακόπουλου το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αμαλιάδας με 38 θέματα ημερ΄σιας διάταξης.

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του N. 3852/10, στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αμαλιάδας, την 28η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα Προεδρείου:

 1. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 135/2016 απόφασης του ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ» με θέμα ‘4η αναμόρφωση προϋπολογισμού 2016’.

 2. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 25/2016 απόφασης του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου ΄Ηλιδας» με θέμα ‘Έγκριση απολογισμού έτους 2015’.

 3. Επί αιτήματος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου ΄Ηλιδας, για παράταση μίσθωσης κτιρίου στο οποίο στεγάζεται το 5ο Νηπιαγωγείο Αμαλιάδας.

 4. Συμμετοχή του δήμου Ήλιδας στη διοργάνωση του 19ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, της 16ης Ευρωπαϊκής Συνάντησης Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας Camera Zizanio και των παράλληλων εκδηλώσεών τους στην Αμαλιάδα και σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Ήλιδας, από 4 έως 16 Δεκεμβρίου 2016 ήφιση πίστωσης.

 5. Συμμετοχή του Δήμου Ήλιδας στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό “3ο Αγάπης Δένδρον” – Υποβολή αιτήματος συνδιοργάνωσης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

 6. Συμμετοχή Δημάρχου και μελών τού Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας σε συνέδριο της ΚΕΔΕ στη Θεσσαλονίκη, από 1 έως 3 Δεκεμβρίου 2016 - Ψηφίσεις πιστώσεων.

 7. Έγκριση υλοποίησης και ορισμός τρόπου ανάθεσης της υπηρεσίας Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001/2015 Δήμου Ήλιδας’, για την επιβεβαίωση της Διοικητικής Ικανότητας κατά τη προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

 8. Έγκριση υπογραφής σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) μεταξύ του Τ.Π.& Δ και του δήμου Ήλιδας, για την υλοποίηση του προγράμματος µε τίτλο «Προώθηση της απασχόλησης µέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (Θύλακες ανεργίας)».

 9. Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ηλείας και του Δήμου Ήλιδας για την εκτέλεση της πράξης ‘Άμεση προσωρινή ενδιάμεση λύση για την Κινητή Μονάδα Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Νομού Ηλείας’.

 10. Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ τού δήμου Πηνειού και του δήμου Ήλιδας για την παροχή υπηρεσίας διοικητικής υποστήριξης στο Γραφείο Πολεοδομίας δήμου Ήλιδας.

 11. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 30/2016 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Η με θέμα ‘Λήψη απόφασης για αποδοχή της ένταξης της Πράξης «Κέντρα Ημερησίας Φύλαξης Ηλικιωμένων – ΚΗΦΗ Δήμου Ηλιδας», με Κωδικό ΟΠΣ 5002138, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», προϋπολογισμού 119.103,14 €».

 12. Αποδοχή Ένταξης της Πράξης «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ήλιδας με Παράρτημα Ρομά», με κωδικό ΟΠΣ 5002110 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020, προϋπολογισμού 220.320,00 €.

 13. Έγκριση εκτέλεσης με ίδια μέσα, του υποέργου με τίτλο «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ήλιδας με Παράρτημα Ρομά», με κωδικό ΟΠΣ 5002110- Ορισμός υπευθύνου με τον αναπληρωτή του- Ορισμός υπολόγου –- διαχειριστή.

 14. Έγκριση πρόσληψης τεσσάρων ατόμων για την λειτουργία του υποέργου με τίτλο «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ήλιδας με Παράρτημα Ρομά», με κωδικό ΟΠΣ 5002110 .

 15. Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των δομών «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ήλιδας με Παράρτημα Ρομά», με κωδικό ΟΠΣ 5002110, και «Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ήλιδας», με κωδικό ΟΠΣ 5002295 - Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας (παρ.1 άρθρο 1 Π.Δ270/81)

 16. Ορισμός τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης της ορθής υλοποίησης του υποέργου με τίτλο «Δομή Παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ήλιδας», με κωδικό ΟΠΣ 5002295, το οποίο υλοποιείται για τον Δήμο Ήλιδας από το «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΚΕΛΟΣ», που είναι διαχειριστής εταίρος και φορέας υλοποίησης (Σχετ. ΑΔΣ υπ΄ αριθμ. 205/2016),

 17. Έγκριση οικονομικών – εισοδηματικών κριτηρίων και δικαιολογητικών που απαιτούνται για την παροχή τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής από τη δομή «Δομή Παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ήλιδας», με κωδικό ΟΠΣ 5002295 (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014-2020), προς τους υπό ένταξη ωφελούμενους.

Θέματα Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών:

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τζουλέκης)

 1. 10η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.

 2. Ορισμός επιτροπής εκτίμησης, για την προσκύρωση δημοτικού χώρου σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Σκανδάμη Αθανασίας του Δημητρίου

 3. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Οδοποιία Τ.Κ Αγ. Ηλία, Χαβαρίου, Κέντρου» [αρ. μελ.18/2014] (τακτοποιητικός).

 4. 2η Παράταση προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης» [αρ. μελ. 45/2015]

 5. Παράταση προθεσμίας της εργασίας με τίτλο «Καθαρισμός και αποκατάσταση Ρεμάτων– Χειμάρρων» [ αρ. μελέτης 4/2016]

 6. 2n Παράταση του έργου «Αποκατάσταση προβλημάτων από την θεομηνία της 6-09-2016 στο δίκτυο όμβριων υδάτων της Δ.Κ Αμαλιάδας» [αρ. μελ. 22/2016].

 7. Παράταση δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ», με κωδικό MIS 383471.

 8. Παράταση προθεσμίας του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ & ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΟΧΙΑΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ», με MIS 5001272

 9. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών τεχνικής φύσεως, έτους 2016.

 10. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής για το έργοΠολυχώρος πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δήμου Ήλιδας’ [αριθμ. μελ 41/2013]

 11. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής για το έργο: Συντήρηση πλατειών και πεζοδρόμων [αριθμ. μελ. 11/2015].

 12. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής για το έργο: Προμήθεια πινάκων Μέσης Τάσης για τον Πολυχώρο Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Δήμου Ήλιδας

 13. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής για το έργο Αποκατάσταση ΧΑΔΑ και κατασκευή εγκατάστασης μονάδας δεματοποίησης αστικών και στερεών αποβλήτων Δήμου Ήλιδας στην περιοχή Κονιδέικα [αρ. μελέτης 11/2013].

Θέματα Διεύθυνσης Διοίκησης & Πρόνοιας:

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παναγιωτόπουλος)

 1. Έγκριση συμμετοχής του δήμου Ήλιδας σε Πράξεις Χρηματοδότησης, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020».

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής:

(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Χριστοδουλόπουλος)

 1. Αναμόρφωση οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2016, βάσει Απόφασης Ο.Ε.

Θέματα Διεύθυνσης Οικονομικών:

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Γκουβίτσα)

 1. Συμμετοχή τού δήμου σε εκδηλώσεις - Ψηφίσεις πιστώσεων.

 2. Περί διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών

 3. Διαγραφή οφειλών σε Θεοδωρόπουλο Ιωάννη του Κωνσταντίνου και Θεοδωρόπουλο Βασίλειο του Κων/νου.

 4. Διαγραφή οφειλών σε Σταυρούλια Σπυρίδωνα του Δημητρίου και Κουραχάνη Γρηγορία του Βασιλείου.

 5. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στην κα Κολέτση Αθηνά του Ευθυμίου.

 6. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στον κ. Μπαντούνα Παναγιώτη του Νικολάου.

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Νικολακόπουλος

ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΑΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ