ΤΟΠΙΚΑ

dilidassymboylioproedreio2015Διπλή συνεδρίαση την Τρίτη για το δημοτικό συμβούλιο Ήλιδας στο χώρο της Παπαχριστοπούλειου δημοτικής βιβλιοθήκης Αμαλιάδας.

Η 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 & 266 Ν. 3852/10 και 77 παρ. 6 & 9 Ν. 4172/13, στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αμαλιάδας, την 20η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00΄, προς συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα τής ημερήσιας διάταξης:

- Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου ΄Ηλιδας οικονομικού έτους 2017.

Η 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του N. 3852/10, στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αμαλιάδας, την 20η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα Προεδρείου:

  1. Ονομασία ανώνυμης οδού στον οικισμό Αγ. Ιωάννη Αμαλιάδας.

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής:

(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Χριστοδουλόπουλος)

  1. 11η Αναμόρφωση οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2016, βάσει Απόφασης Ο.Ε.

Θέματα Διεύθυνσης Οικονομικών:

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Γκουβίτσα)

  1. Συμμετοχή τού δήμου σε εκδηλώσεις - Ψηφίσεις πιστώσεων.

Θέματα Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών:

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τζουλέκης)

  1. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου «Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης» [αριθμ. μελ. 45/2015]

  1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση πλατειών και πεζοδρόμων», [αρ. μελ. 11/2015].

  2. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Προμήθεια πινάκων μέσης τάσης για

τον Πολυχώρο Πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δήμου Ήλιδας» [αρ. μελ. 6/2016].

  1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Ύδρευση – διυλιστήριο από τεχνητή λίμνη Πηνειού:

Δίκτυο ύδρευσης έργα Α΄φάσης – Δεξαμενή Γερακίου».

  1. Έγκριση κατασκευής και απευθείας ανάθεση του έργου «Λειτουργική βελτίωση στεγάστρων λαϊκής αγοράς» [αρ.μελ. 32/2016].

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Νικολακόπουλος

ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΑΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ